• HC & FC Victoria voert een actief voetbaltechnisch beleid voor zowel het senioren- als jeugdvoetbal, en zowel prestatief als recreatief.

    Technische Commissie (TC): de Technische Commissie (TC) geeft leiding aan de totstandkoming en doorontwikkeling van het voetbaltechnisch beleid bij HC & FC Victoria.

    Jeugd VoetbalTechnisch BeleidsPlan: het Jeugd VoetbalTechnisch BeleidsPlan staat volledig in het teken van het uitgangspunt: "Voetbal staat centraal". Er is rekening gehouden met zowel de breedteteams als de selectieteams en het dient als leidraad voor de vereniging. Trainers en coaches zullen zich herkennen in de leeftijdskenmerken en de manier van spelen van hun team, zoals wij die in dit plan hebben beschreven. Een volledige versie van het Jeugd Voetbaltechnisch Beleidsplan vindt u hier.

    Selecteren en indelen: selecteren heeft als doel om iedere speler als ook ieder team op zijn eigen niveau te kunnen laten voetballen en ontwikkelen. 

    Technische Commissie (TC)De TC is een orgaan dat op voetbaltechnisch gebied het beleid vorm geeft voor zowel het senioren- als jeugdvoetbal, en zowel prestatief als recreatief. Tegelijkertijd kunnen bestuur, jeugdcommissie, technische staf, als ook leden er terecht om idee├źn, vraagstukken, problemen en geschillen op voetbaltechnisch vlak voor te leggen.De TC geeft leiding aan de totstandkoming en doorontwikkeling van het voetbaltechnisch beleid en houdt toezicht op de implementatie en naleving ervan. Het streeft ernaar om hierin de belangen en interesses van senioren en jeugd, prestatief en recreatief, in gelijke mate te behartigen. Hiernaast ondersteunt de commissie het hoofd jeugdopleiding bij het toezicht houden op het functioneren van de technische staf, het voeren van voortgangsgesprekken en de samenstelling van de technische staf.De TC bestaat uit 7 leden en/of vertegenwoordigers van jeugdleden, inclusief het hoofd jeugdopleiding,  en wordt voorgezeten door het bestuurslid voetbalzaken. Het oneven aantal stelt de commissie in staat om altijd een besluit te kunnen uitbrengen over ingebrachte vraagstukken.Out of scope zijn vraagstukken die betrekking hebben op de organisatie rondom het voetbal (o.a. velden, accommodatie en horeca).Een lid van de TC heeft naast een brede interesse in en affiniteit met voetbal zelf een voetbalachtergrond en is in staat een inhoudelijk, gefundeerd advies te formuleren over voetbaltechnische zaken.