• Deze zondag was het een kraker van jewelste: Victoria 5 tegen Victoria 4 thuis. En uit. Tegelijk. Jammer genoeg heeft geen van beide teams zich tot een verslag gezet, waarmee mijn hoop op twee geestige, elkaar tegensprekende, zinderende verslagen zinloos bleek. Nu ja. Als beide teams dit voor volgende week willen herstellen ben ik net zo blij als Sjakie die zijn Wondersloffen in de vuilnisbak terugvindt nadat oma die voor de vierendertigste keer heeft weggegooid.

    Verder natuurlijk de selectieteams: het eerste speelde opnieuw gelijk in een wedstrijd die de neutrale toeschouwer verwende. Ook verslagen en foto\'s nieuws van de Veteranen, die een roerig weekje hadden. De verzoeken tot censuur zijn gehonoreerd.

    En nu gaan wij snel de laptop sluiten en het al dan niet ziekteverwekkende kunstgras op.

    De Redactie

    Lees hier de VICTORIAAN 65