• Trainingen Week 38

  Weekbericht 38

  Deze week richten we ons voor het eerst op fase 1 van het verdedigen. Spelers leren door middel van de trainingen onder een meer samen het speelveld klein te maken op het moment dat de tegenstander de bal heeft. Het klein maken van het speelveld is een belangrijke voorwaarde, om scoringskansen van de tegenstander te voorkomen.

  Verdedigen Fase 1

  Fase 1 binnen het verdedigen begint bij de keeper van de tegenstander. In deze fase van het verdedigen is het doel, het voorkomen dat de tegenstander op de eigen helft weet te raken. Door het klein maken proberen wij de tegenstander op eigen helft te houden. Zij krijgen weinig ruimte om scoringskansen op te zetten.

  Aandachtspunten

  Binnen dit kader zullen zowel het technische als het tactische gedeelte van verdedigen centraal staan.
  Spelers leren door middel van deze training onder meer een goede verdedigende houding aan te nemen, het moment te herkennen om druk te zetten en passlijnen dicht te zetten.

  • Wat doen wij samen als de keeper van de tegenstander de bal heeft?
  • Wat betekent dat voor jou?

  De training is zo opgebouwd dat tijdens de oefeningen deze basisvaardigheden worden aangeleerd en zo kunnen worden toegepast in het partijspel.