• Trainingen week 39

  Weekbericht 39

  Deze week betreft een neutrale week. In deze week heeft de trainer/coach de vrijheid om te bepalen wat het team binnen het aanvallen of verdedigen nog zou kunnen ontwikkelen in de betreffende fases. Zijn mijn spelers er al in geslaagd om het speelveld groot te maken? Lukt het nog niet om het speelveld samen klein te maken? Dan gebruik je als trainer/coach deze week om de knelpunten verder te ontwikkelen. 

  Aanvallen Fase 1

  Fase 1 binnen het aanvallen begint bij de eigen keeper. In deze fase van het aanvallen is het doel, op een gerichte manier op de helft van de tegenstander te raken. Door het groot maken van het speelveld weten wij ruimte voor elkaar te creëren. Hiermee slagen de spelers erin om makkelijker op de helft van de tegenpartij te raken.

  Verdedigen Fase 1

  Fase 1 binnen het verdedigen begint bij de keeper van de tegenstander. In deze fase van het verdedigen is het doel, het voorkomen dat de tegenstander op de eigen helft weet te raken. Door het klein maken proberen wij de tegenstander op eigen helft te houden. Zij krijgen weinig ruimte om scoringskansen op te zetten.

  Aandachtspunten trainingen

  Binnen dit kader zullen zowel het technische als het tactische gedeelte van het verdedigen en/of aanvallen centraal staan.

  • Wat doen wij samen als de keeper van de tegenstander de bal heeft? Wat doen wij als onze eigen keeper de bal heeft?
  • Wat betekent dat voor jou?

  De training is zo opgebouwd dat tijdens de oefeningen deze basisvaardigheden worden aangeleerd en zo kunnen worden toegepast in het partijspel.