• Weekbericht 37

    In deze fase ligt het accent op het gezamenlijk klein maken van het speelveld op de eigen helft. De spelers zijn er op gericht om de onderlinge klein te maken, zodat er weinig ruimte ontstaat om te voetballen. De optimale veldbezetting is hierin van belang.

    Aan de bal
    Het ontwikkelen van 180 draaien. Spelers zijn in staat om de bal te houden met een tegenstander van voren.

    Zonder de bal
    Ruimtes onderling klein maken bij balbezit van een teamgenoot en het herkennen van storen bij de tegenstander.