• Convocatie Algemene Ledenvergadering ?? Najaar 2018 

    Het bestuur nodigt alle stemgerechtigde leden en ouders/verzorgers van jeugdleden, die hun kind willen vertegenwoordigen, uit tot het bijwonen van de najaars Algemene Leden Vergadering, die wordt gehouden op dinsdag 4 december 2018 in ons Paviljoen. Aanvang is 20.30 uur.

    Nadere details zijn te vinden in bijgevoegde agenda.

    Namens het bestuur ,

    Jan Willem Jonkman en Edwin van Eijk 

    Voorzitter -  Secretaris