• Handhavingsplan Fout parkeren gaat van start

    Al geruime tijd zijn er parkeerproblemen op het Jagerspaadje. Het gaat om foutief geparkeerde auto’s.

    De overlast wordt voornamelijk veroorzaakt door de uit spelende teams die op bezoek komen. Dit betreft parkeren in de bermen aan beide kanten (zie foto).

    WAARSCHUWINGSKAARTEN EN BEKEURINGEN

    De gemeente wil dit graag terugdringen. De politie zal daarom binnenkort starten met handhaven. De eerste termijn gaan zij gebruiken om te waarschuwen om zodoende gedragsverandering te bewerkstelligen. Er gaat vanaf medio januari t/m maart gehandhaafd (waarschuwingskaarten) worden op parkeren in de berm. 

    In april en mei worden er ook bekeuriingen uitgeschreven. Dus weer alert en parkeer alleen op de parkeerplaatsen tussen Victoria en HMHC en de parkeerplaats achter Victoria (met een eigen ingang naar de velden - achterom)