• Trainingen jeugd tijdens de voorjaarsvakantie

    Er zijn tijdens de voorjaarsvakantie (18 - 22 februari) geen trainingen voor de Little Stars, Middle Stars, breedteteams O8 t/m O19 en meidenteams. 

    Aangepast programma selectie- en opleidingsteams

    De selectieteams in zowel onderbouw als bovenbouw kennen een aangepast programma in de voorjaarsvakantie. Deze teams worden geinformeerd door hun trainer over het wel/niet doorgaan van de trainingen.