• In memoriam erelid André Klinkert

  Het Bestuur maakt tot haar leedwezen bekend het overlijden van ere-lid André Klinkert.

  André heeft zich in 1958 als lid aangemeld. Niet verwonderlijk als je bedenkt dat zijn vader Piet secretaris was van de zomeravondclub De Forensen, waar veel Victorianen een balletje trapten. André speelde in de lagere elftallen op Crailoo. Het organiseren ging hem goed af, hij nam voor de organisatie van het toernooi voor de lagere elftallen het stokje over van de initiators Niek Kreugel en Cor van der Poel. Dat toernooi mocht zich in een enorme populariteit verheugen, zowel op Crailoo en later op ´t Jagerspaadje. Niet in de laatste plaats door de deelname van zijn eigen elftal, het roemruchte zevende elftal met spelers Ton Smit, Ron Enters, Hidde de Vries, Hans Bogaard, Ernst de Groot, Rob Westerhof en Marcel Thielemans.

  De meeste Victorianen kennen André natuurlijk van een lange periode als bestuurslid en bovenal secretaris. André heeft in totaal 29 jaar in wisselende bestuurssamenstellingen gezeten. In 1972 trad hij toe tot het bestuur met de portefeuille voetbalzaken. In 1974 bedankte hij echter wegens persoonlijke omstandigheden. In 1978 deed Hans v.d. Smit weer een beroep op hem en werd hij tot 1983 secretaris, waarna hij benoemd werd tot Lid van Verdienste. Tussen 1983 en 1985 bleef André de portefeuille voetbalzaken behartigen om daarna weer secretaris te worden tot 1990 met het aantreden van het bestuur o.l.v. Jan van Midden. Inmiddels was zijn eigen actieve voetbalcarrière gestopt en ging hij vanaf 1988 tennissen bij Victoria. In 1992, toen Niek Kreugel voor de derde keer de voorzittershamer opnam, werd André, u raadt het al, secretaris. In het 100 jarig bestaan van de club (1993) werd hij voor zijn vele verdiensten benoemd tot erelid en in 2005 door de KNVB geëerd met de Gouden Speld. In 2005 stond hij de nieuwe secretaris, Caroline Leefland met raad en daad bij en toen zij het jaar daarop bedankte, nam André het roer over tot september 2009. Hij werd opgevolgd door de huidige secretaris Edwin van Eijk die hem tijdens de nieuwjaarsreceptie op 1 januari jl. zijn 60 jaar lidmaatschap speldje nog mocht opspelden.

  Hoewel hij wat stuurs overkwam en nogal kortaf kon reageren, kon men altijd op André rekenen. Men zei wel eens "je moet hem leren kennen, dan viel ‘ie 100% mee".

  Helaas is er nu een eind gekomen aan zijn leven, dat voor een heel groot deel in het teken heeft gestaan van Victoria, dat hem daarvoor altijd dankbaar zal blijven.

  Wij wensen de familie van André veel sterkte bij dit verlies.