• Weekbericht 36

    In deze fase ligt het accent op het gezamenlijk groot maken van het speelveld op de eigen helft. De spelers zijn er op gericht om de onderlinge ruimtes groot te maken, zodat er ruimte ontstaat om te voetballen. De optimale veldbezetting is hierin van belang.

    Aan de bal
    Het ontwikkelen van 180 draaien. Spelers zijn in staat om de bal te houden met een tegenstander van voren.

    Zonder de bal
    Ruimtes onderling groot maken bij balbezit van een teamgenoot en het herkennen van loskomen bij de tegenstander.