• WEEKBERICHT 47

    De trainer heeft de vrijheid om aan de slag te gaan met ontwikkelpunten uit voorgaande weken in wisselende oefenvormen die zorgen voor een nieuwe prikkel.