• ONDERZOEK GELIJKE KANSEN I.S.M. FORWARD FOOTBALL EN DE VU 

  Middels dit bericht vragen wij uw aandacht voor een onderzoek naar ‘Gelijke kansen bij jeugdvoetballers’ waarin HC & FC Victoria 1893 participeert. Dit zal in samenwerking gaan met Forward Football. Gedurende dit onderzoek zal op basis van data-tracking en analyse getracht worden om verschillen in kaart te brengen tussen spelers ingedeeld via verschillende selectie-methode, namelijk: de huidige vorm waarin de beste spelers in een team voetballen (‘selectie-indeling’) én een nieuwe vorm waarin wordt getracht 4 teams van gelijke sterkte te worden gemaakt met spelers uit verschillende teams (‘gelijke kansen’).

  Het onderzoek Gelijke Kansen
  De KNVB is een pilot gestart naar gelijke kansen. Hierin is onderzocht hoe ouders, spelers, trainers en de club het ervaren wanneer een alternatief opleidingsmodel gebruikt wordt t.o.v. van het huidige tijdens trainingsmomenten. Zij mixen hier de teams i.p.v. dat geselecteerd wordt en getraind op basis van niveau (sterkste bij de sterkste). Het huidige selectie-opleidingsmodel heeft een uitsluitend karakter, doordat de selectie-elftallen vaak betere faciliteiten en middelen tot hun beschikking hebben en dus laatbloeiers geen eerlijke kans hebben om zich optimaal te ontwikkelen (geen gecertificeerde trainer en minder trainingsuren).

  Forward Football voert in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam aanvullend onderzoek uit naar de werkelijke effecten van Gelijke Kansen tijdens wedstrijden, met behulp van performance en data analyse methoden. Met de resultaten hopen zij bij te dragen aan het verbeteren van het voetbal, doordat alle jeugdvoetballers zich optimaal ontwikkelen en plezier beleven aan het voetballen.

  Wie is Forward Football?
  De missie van Forward Football is om het voetbal te verbeteren. Dit doen zij door nieuwe technologie, innovatieve apparatuur en wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de praktijk. Onderzoek staat hier aan de basis van. Dit doen zij in samenwerking met de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit van Amsterdam en HC & FC Victoria.
 • ONDERZOEKSOPZET

 • Hoe werkt het?
  Het onderzoek wordt gedaan met behulp van GenGee Insait KS. Dit zijn mobiele data-tracking systemen die zowel de spelers als de bal volgen, door gebruik te maken van de allernieuwste technologie op het gebied van Local Position Measurement. De spelers krijgen een armbandje om, met daarin een tracker die meermalen per seconde de positie op het veld, hartslag en korte bewegingen van de speler meet. Bovendien wordt in dezelfde frequentie de positie van de bal gemeten.
   
  Uit de data worden berekeningen gemaakt die per speler, linie en team betrouwbare inzichten verschaffen in afgelegde afstanden, snelheden, accelereren, draaien, belastbaarheid, energieverbruik, (succesvolle) passes, dribbels, balcontacten, intercepties, schoten, etc. Deze gegevens kunnen waardevolle informatie opleveren voor talent identificatie, ontwikkeling en selectie.
   
  Wat gaat er gebeuren?
  Spelers zullen drie keer (maandag 24 februari, maandag 2 maart en maandag 9 maart) twee wedstrijden spelen waarin ze in een selectieteam spelen of in een gemixt team. Daarnaast wordt er bij de spelers een dribbel/passing test afgenomen en de trainers zullen met uw kind zijn ervaringen vaststellen met behulp van maximaal 5 korte vragen. Dit gebeurt binnen de reguliere training (Onder 9.1, Onder 9.2, Onder 9.3 en Onder 9.5). Daarnaast zal iedere trainer een sportpersoonlijkheid vragenlijst invullen voor iedere speler.
   
  De ouders ontvangen binnen maximaal 5 werkdagen na de laatste meting een spelersrapport van hun kind, met daarin de data die gemeten is. Met dit onderzoek hoopt Forward Football aan HC & FC Victoria een passend advies te geven met betrekking tot de ontwikkeling van hun jeugdspelers op basis van de data die wij verzamelen van deze jeugdspelers.