• Algemene Ledenvergadering maandag 12 december 20:00 uur

  • Graag nodigt het bestuur alle stemgerechtigde leden en ouders/verzorgers van jeugdleden, die hun kind willen vertegenwoordigen, uit tot het bijwonen van de najaars Algemene Leden Vergadering, die wordt gehouden op maandag 12 december 2022. Aanvang is 20.00 uur. Locatie is het tijdelijke clubhuis.

    Agenda volgt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 14 dagen voor de vergadering. Ingekomen stukken dienen uiterlijk zondag 04 december om 15:00 uur bij de secretaris ingediend zijn (secretaris@victoria1893.nl).