• Ben Hulscher koninklijk onderscheiden

 • Afgelopen zaterdag heeft gewaardeerd lid Ben Hulscher van de burgemeester van Almere een koninklijke onderscheiding gekregen. Dit mede vanwege zijn werk voor de Klassieke Veteranen en Victoria Vets. Ben, van harte gefeliciteerd!  

  Activiteit 1 - Vrijwilliger, bestuurslid etc. HC & FC Victoria
  De Hilversumsche Cricket & Football Club (HC & FC) Victoria is opgericht op 8 oktober 1893 en is één van de oudste voetbalverenigingen van Nederland. Victoria biedt ruimte aan meer dan 1.500 leden die voetballen of tennissen op het prachtige sportpark aan 't Jagerspaadje in Loosdrecht, waar Victoria sinds 1977 gehuisvest is. Ben Hulscher heeft in 2018 zijn speldje voor 40 jaar lidmaatschap in ontvangst mogen nemen en is daarmee op de datum van de verzochte Koninklijke Onderscheiding in 2020 meer dan 42 jaar lid van onze vereniging. Ben heeft binnen de vereniging altijd een zeer actieve rol als vrijwilliger gehad. Dat begon als leider van de teams waarin zijn zonen Vico en Tom voetbalden, maar groeide al gauw uit tot bestuurlijke functies in verschillende commissies; organisator van vele grootschalige sociale en sportieve evenementen en kritisch volger van bestuur en actief spreker en adviseur op Algemene Ledenvergaderingen. In de jaren ’80 van vorige eeuw heeft Ben zich, naast zijn drukke maatschappelijke carrière als zelfstandig ondernemer in de bouw, gedurende vele jaren beziggehouden met de organisatie van het jeugdvoetbal binnen de vereniging. Dat deed hij in de functie van lid en voorzitter van de jeugdcommissie tussen 1982 en 1987, maar ook als leider van verschillende jeugdteams. Daarnaast was Ben zelf actief voetballer in de lagere seniorenelftallen van de club en uiteindelijk bij de Klassieke Veteranen. In dat team ontpopte Ben zich als de grote organisator en animator van alles rondom het veteranenvoetbal. Zo is Ben gedurende vele jaren vertegenwoordiger van de club geweest bij de leidersvergadering van de Klassieke Veteranen Competitie West Nederland, speler-coach van het team, leider en coach en tot slot de laatste jaren actief vrijwilliger en adviseur van de Klassieke Veteranen. In deze rol organiseert Ben sinds een vijftal jaren (vanaf zijn 80ste (!) wekelijks de aankleding van de donderdagse traditionele clubavond én veteranen-trainingsavond met hapjes (w.o. nieuwe haring). Daarnaast organiseert Ben – met de hulp van slechts enkele andere vrijwilligers en daarmee nagenoeg geheel eigenhandig – het jaarlijkse ‘Knoepert ‘ toernooi. Op dit toernooi strijden de Klassieke Veteranen van de westelijke veteranencompetitie om een aardenwerken vijf-liter kruik jenever die de winnaar mag uitschenken en het jaar daarop – gevuld en al – weer moet meenemen. Dit traditionele toernooi gaat komend jaar zijn 50ste editie meemaken. Ben  Hulscher organiseert het toernooi mede reeds vanaf ca. 1995 en is daarmee al zeker 35 jaar betrokken bij de totstandkoming ervan. Sinds 2005 trekt Ben de kar voor dit toernooi nagenoeg alleen. Een enorme organisatie inclusief avondeten voor ca. 150 tot 200 deelnemers. Jaarlijks organiseert Ben Hulscher ter afsluiting van het senioren-voetbalseizoen op de club jaarlijks een onderling toernooi met aansluitend een grootschalige barbecue buffet. Het evenement dat de naam van zijn oprichter draagt en bekend staat onder de naam ‘Ben’s BBQ’ is inmiddels een begrip binnen de vereniging. Ben organiseert deze BBQ in 2020 alweer voor de 35e keer. De traditie kent daarmee zijn 6e lustrum. De BBQ is een jaarlijkse traditie en een belangrijk verbindend element tussen alle senioren van hoog tot laag van de vereniging. Maar ook van deelnemers buiten de vereniging (zoals onze sportieve buren van de Hilversumse Hockeyclub HMHC en een team van KPMG). Elk jaar organiseert Ben, inmiddels ruim boven de 80 jaar oud, eigenhandig, met hulp van zijn familie, een barbecue voor ca. 150 (!) deelnemers. Ben zorgt zo voor een belangrijke sociale component in het verenigingsleven binnen Victoria. Tot slot is Ben verschillende malen gevraagd om zijn visie te geven op bouwtechnische vraagstukken die speelden binnen de club. Dit culmineert per heden in een rol als drijvende kracht in een bouwcommissie die het bestuur en ALV van de vereniging adviseert op het vlak van ver(nieuw-)bouw van de accommodatie die is benodigd. Ben Hulscher is in deze commissie zowel een belangrijk initiator; onderzoeker en calculator van verschillende innovatieve ideeën als kritisch adviseur en volger van het bestuur. Met al zijn activiteiten voor de club is Ben Hulscher een belangrijke sociale verbinder gebleken voor alle leden van de club, jong en oud!

  Activiteit 2 - competitieleider klassieke veteranen
  De Klassieke Veteranen Competitie West Nederland is uniek in Nederland want de énige voetbalcompetitie die wordt gespeeld op de velden van KNVB-voetbal-verenigingen maar niet wordt georganiseerd onder auspiciën van de KNVB. Het is daarmee de enige ‘wilde’ competitie die door de KNVB wordt gedoogd. Dit komt door de speciale plaats die de deelnemende verenigingen innemen in het Nederlandse voetbal-landschap. Bijna zonder uitzondering zijn de aan de competitie deelnemende verenigingen opgericht in de negentiende eeuw en/of minimaal 100 jaar oud. Alle verenigingen onderschrijven waarden die verder gaan dan reguliere sportiviteit en competitiedrang. Trouw aan tradities, eergevoel, fatsoen, respect voor elkaar en vriendschappelijke omgangsvormen zijn toegevoegde waarden die deze verenigingen kenmerken en verbinden. Niet voor niets hebben deze verenigingen het edele voetbalspel naar De Lage Landen gebracht en ‘noblesse oblige’! De competitie zelf bestaat reeds meer dan 50 jaar en is een belangrijke verbindende factor tussen de deelnemende verenigingen. Vele vriendschappen en waardevolle contacten zijn ontstaan door de terugkerende ontmoetingen in competitieverband. Sinds 1999 is de competitieleiding in handen van Ben Hulscher. Met zijn 82 jaar doet Ben dit arbeidsintensieve vrijwilligerswerk dus al ca. 20 jaar! Elk jaar wordt het competitieschema in overleg met alle deelnemende verenigingen opgesteld; worden gedurende 26 competitierondes in ca. 8 maanden wedstrijden gevolgd; uitslagen verzameld; standen opgemaakt; inhaalwedstrijden vastgesteld en al wat nog meer nodig is om een competitie van 14 verenigingen en 182 wedstrijden vlekkeloos te laten verlopen. Wekelijks op de zondagavond worden alle deelnemende verenigingen van de uitslagen van het weekend en de actuele stand – inclusief korte wedstrijdverslagen – op de hoogte gebracht. Daarnaast wordt jaarlijks de leidersvergadering bijeengeroepen en voorgezeten door Ben teneinde de spelregels vast te stellen en het competitieverloop te evalueren.


  Activiteit 3 – vrijwilliger en lid kascommissie Onec
  ONEC is het eigentijds verband van traditionele voetbalverenigingen. ONEC staat oorspronkelijk voor Om en Nabij Eeuw Clubs. Onder auspiciën van ONEC worden de banden onderhouden tussen een 24-tal van de oudste voetbalverenigingen van ons land, verspreid over heel Nederland. Die banden worden onderhouden middels een jaarlijkse vergadering van de deelnemende verenigingen, maar vooral middels de organisatie van een inmiddels jaarlijks terugkerend grootschalig voetbaltoernooi waaraan de klassieke veteranenteams van alle deelnemende verenigingen meedoen. Zie verder: http://www.onec-veteranen.nl Ben Hulscher is met zijn activiteiten voor de Klassieke Veteranen Competitie van West Nederland, waaraan door een 14-tal leden van ONEC wordt deelgenomen en welke competitie door ONEC wordt onderschreven en een warm hart wordt toegedragen, een belangrijke verbindende factor en drijvende kracht ook achter het ONEC verband. Naast zijn activiteiten als competitieleider voor genoemde competitie, is Ben een actief vertegenwoordiger van zijn club HC & FC Victoria bij ONEC; een al jarenlang en gewaardeerd lid van de kascommissie van ONEC; mede-organisator van een aantal toernooien dat in ONEC verband werd georganiseerd (de eerste editie in Zeist in 1994 en de editie in 1999 bij HC &FC Victoria).

  Activiteit 4 – als vrijwilliger de belastingaangifte verzorgen voor senioren in almere
  Ben Hulscher doet al sinds 1995 als vrijwilliger van de stichting ANBO geheel onbezoldigd de jaarlijkse belastingaangifte voor een flink aantal hulpbehoevende senioren stadsgenoten. Vanaf 2007 doet Ben het werk niet meer vanuit de stichting maar helpt hij als particulier de groep senioren. De afdeling Almere van de stichting ANBO bestaat inmiddels niet meer. Ben Hulscher verzorgt anno 2019 nog voor 15 mensen de aangifte.