• Aanmeldformulier HC & FC Victoria 1893

  --> Lid worden bij Victoria kan via het digitale inschrijfformulier. <--

 • LET OP>> De JO11 lichting voor seizoen '20/'21 (geboortejaar 2010) is momenteel BIJNA VOL.
  Er is nog slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar. 

  Inschrijving voor deze lichting is ook mogelijk via een trainingslidmaatschap.
  Inschrijven voor de MO11 is wel mogelijk. <<LET OP

   

  INSCHRIJVEN

   

  a. Wie lid wil worden van HC & FC Victoria kan het bovenstaande aanmeldingsformulier invullen. 

   

  Let wel op dat je bij het inleveren van het aanmeldingsformulier het onderstaande checkt op volledigheid: 
  - Een volledig ingevuld aanmeldingsformulieen doorlopende machtiging (via de website)
  - Een recente (pas)foto voor de spelerspas (vanaf 11 jaar) - digitaal aanleveren 

   

  b. Bij invulling van het aanmeldingsformulier worden van u een aantal persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de ledenadministratie van Victoria en de KNVB, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de persoonsgegevens die HC & FC Victoria en de KNVB van u verwerken, verwijzen wij u naar de Privacy Verklaringen op de website (DE CLUB/VERENIGING/Beleid en Regelgeving/ Privacyverklaring)

   

  c. Het lidmaatschap van HC & FC Victoria wordt aangegaan voor minimaal één seizoen. Wanneer er voor 31 mei van het lopende boekjaar het lidmaatschap niet schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met een seizoen verlengd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen op verzoek van of namens het lid wordt beëindigd blijft niettemin de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd. De datum waarop het lidmaatschap wordt aangegaan is bepalend voor de betaling van de contributie. Wordt het lidmaatschap aangegaan in een lopend seizoen, dan is de contributie naar rato verschuldigd. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.

   

  d. De KNVB heeft de clubs verplicht gesteld dat bij aanmelding van nieuwe leden zij zich moeten legitimeren. Voor minderjarige leden is een legitimatie van een van de ouders verplicht. Als je als jeugdlid wilt toetreden dient het formulier te worden getekend door een van de ouders of de verzorger van het jeugdlid. Bij de aanmelding dient voor spelers vanaf 11 jaar een recente pasfoto digitaal te worden ingeleverd. Dit in verband met de door de KNVB verplicht gestelde spelerspas.

   

  VERPLICHTINGEN

   

  VRIJWILLIGERS/ VOLUNTEERS
  Voetbal bij Victoria wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers, elke week weer. Jaarlijks wordt aan alle leden (of ouders) gevraagd wat zij kunnen bijdragen. Wij vragen u minimaal 1 keuze te maken uit de vermelde activiteiten. 

   

  BEROEP VADER/MOEDER/ SPELER
  In verband met de vele activiteiten in en om de vereniging willen wij graag op de hoogte gesteld worden van de aanwezige deskundigheid bij de leden en/of ouders/verzorgers van onze jeugdleden.

   

  DOORLOPENDE MACHTIGING

   

  HC & FC Victoria maakt gebruik van een doorlopende machtiging van het innen van het lidmaatschap en andere gerelateerde bedragen. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Hilversumse Cricket & Football Club Victoria om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Hilversumse Cricket & Football Club Victoria.  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

   

  GOEDKEURING GEBRUIK FOTO/VIDEO MATERIAAL

   

  HC & FC Victoria maakt gebruik van foto en/of videobeelden ten behoeve de spelerspas, website, magazine en spel en coachings analyse. Voor leden jonger dat 16 jaar kan HC&FC Victoria hier alleen gebruik van maken wanneer u als ouder/voogd toestemming hiervoor geeft. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Hilversumse Cricket & Football Club Victoria voor het gebruik van foto en/of video materiaal van uw kind.  Als u hier geen toestemming voor wilt geven kunt u u dit kenbaar maken bij het secretariaat