• INSCHRIJVEN

 • INSCHRIJVEN

  a. Wie lid wil worden van HC & FC Victoria kan een aanmeldingsformulier invullen. 

  Let wel op dat je bij het inleveren van het aanmeldingsformulier het onderstaande checkt op volledigheid: 
  - Een volledig ingevuld aanmeldingsformulier en doorlopende machtiging (via de website)
  Een kopie legitimatiebewijs (vanaf 16 jaar verplicht) - (via de website) klik op de voorgaande tekst en mail direct de digitale versie. 
  - Een recente (pas)foto voor de spelerspas (vanaf 11 jaar) - digitaal aanleveren 

  b. Bij invulling van het aanmeldingsformulier wordt van u een aantal persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de ledenadministratie van Victoria en de KNVB, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)/ Privacy Policy.

  c. Het lidmaatschap van HC & FC Victoria wordt aangegaan voor minimaal één seizoen. Wanneer er voor 31 mei van het lopende boekjaar het lidmaatschap niet schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met een seizoen verlengd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen op verzoek van of namens het lid wordt beëindigd blijft niettemin de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd. De datum waarop het lidmaatschap wordt aangegaan is bepalend voor de betaling van de contributie. Wordt het lidmaatschap aangegaan in een lopend seizoen, dan is de contributie naar rato verschuldigd. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.

  d. De KNVB heeft de clubs verplicht gesteld dat bij aanmelding van nieuwe leden zij zich moeten legitimeren. Voor minderjarige leden is een legitimatie van een van de ouders verplicht. Als je als jeugdlid wilt toetreden dient het formulier te worden getekend door een van de ouders of de verzorger van het jeugdlid. Bij de aanmelding dient voor spelers vanaf 11 jaar een recente pasfoto te worden ingeleverd. Dit in verband met de door de KNVB verplicht gestelde spelerspas.

  VERPLICHTINGEN

  VRIJWILLIGERS/ VOLUNTEERS
  Voetbal bij Victoria wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers, elke week weer. Jaarlijks wordt aan alle leden (of ouders) gevraagd wat zij kunnen bijdragen. Wij vragen u minimaal 1 keuze te maken uit onderstaande activiteiten. Staat uw voorkeur er niet bij, geef dan in onderstaande tekstveld uw keuze aan
  English version - Football at Victoria is made possible by the contributions of volunteers. We ask all (parents of) members once a year how they can support the club in the year to come.  We ask you to make at least one choice from the activities below or suggest an alternative in the text box below. 

  BEROEP VADER/MOEDER/ SPELER
  In verband met de vele activiteiten in en om de vereniging willen wij graag op de hoogte gesteld worden van de aanwezige deskundigheid bij de leden en/of ouders/verzorgers van onze jeugdleden.
  English version - In order to best provide and support the activities of our club, we would like to be kept up to date with the expertise of our members (or their parents or guardians) 

  DOORLOPENDE MACHTIGING
  HC & FC Victoria maakt gebruik van een doorlopende machtiging van het innen van het lidmaatschap en andere gerelateerde bedragen. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Hilversumse Cricket & Football Club Victoria om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Hilversumse Cricket & Football Club Victoria.  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
  English version  - By completing and submitting the form below, you agree to authorise Hilversumse Cricket and Football Club Victoria to direct debit the recurring membership and other related fees from your bank account. Should you object to the transfer of funds, please contact your bank within 8 weeks of the debit of the monies. Please ask your bank the conditions of reversing the transfer.