• Contributie
 • Type lidmaatschap Heel seizoen
      2021-2022
  Veldvoetbal    €     293,00
  Zaalvoetbal    €     221,00
  Combinatie veld- en zaalvoetbal    €     396,00
  Trainingslid    €     165,00
  VOVC / 30+ voetbal    €     133,00
  Studenten vanaf 18 jaar:    
  - Combinatie veld/zaalvoetbal    €     346,00
  - Veldvoetbal    €     243,00
  - Zaalvoetbal    €     171,00
  Inschrijfgeld    €       55,00
  Selectie toeslag jeugd    €     100,00
  Opleiding toeslag jeugd    €       50,00
  Niet spelend lid / Donateur    €       75,00
  Vriend van Victoria    €     150,00
  Tennis    €     200,00
  Combinatie voetbal en tennis    €     396,00
  Wintertennis    €     100,00
 • a. Inschrijfgeld
  Voor nieuwe inschrijvingen is inschrijfgeld verschuldigd van € 55,-. Dit wordt tegelijk met de eerste contributie automatisch van de rekening afgeschreven. Oud-leden van HC & FC Victoria die weer terugkeren hoeven geen inschrijfgeld te betalen.

  b. Verplichte selectiebijdrage
  Om ook de aankomende jaren te kunnen blijven investeren in kwaliteit van trainers en in veldcapaciteit, heeft het bestuur besloten om met ingang van het seizoen 2019/2020 de selectiebijdrage vast te stellen op €100,- per seizoen.

  De bijdrage voor de opleidingsteams is vastgesteld op €50,- net als in de voorgaande seizoenen. Selectie- en opleidingsteams betalen een extra bijdrage omdat deze teams meer trainingsuren hebben dan overige teams en tijdens wedstrijden veelal door een lid van de trainersstaf worden begeleid.

 • De volgende teams zijn komend seizoen selectieteams:  JO8-1 en -2, JO9-1 en -2, JO10-1 en -2, JO11-1 en -2, JO12-1 en -2 JO13-1, JO14-1, JO15-1, JO16-1, JO17-1 en JO19-1

  De opleidingsteams volgend seizoen zijn: JO13-2, JO14-2, JO15-2, JO16-2, JO17-2 en O18-1

  c. Administratiekosten
  Bij betaling via factuur (alleen voor bestaande leden die vóór 1 juni 2009 lid zijn geworden) wordt € 5,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

  d. Contributiebetaling
  De vereniging biedt haar leden die lid zijn geworden vóór 1 juni 2009 twee mogelijkheden om aan hun contributieverplichtingen te voldoen: door middel van een eenmalige betaling via de verzonden factuur of in één termijn via automatische incasso. Bij betaling via de factuur wordt € 5,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Leden die lid zijn geworden op of na 1 juni 2009 kunnen alleen via automatische incasso hun contributie voldoen. Deze betaling wordt in één termijn automatisch afgeschreven. Nieuwe leden dienen gelijktijdig met hun aanmelding de vereniging te machtigen om doorlopend de contributie te incasseren middels automatische incasso.

  Rondom 1 juli zal de automatische incasso worden afgeschreven. Leden die een machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso, dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvan op deze data de contributiegelden mogen worden afgeschreven. Rondom 1 juli zullen de leden die betalen door middel van een verzonden factuur de betreffende factuur ontvangen. De vervaldatum wordt gesteld op 14 dagen na de verzenddatum. Hierna kan de invorderingsprocedure gestart worden.

  Indien de bank de afgeschreven gelden storneert op de rekening van het lid dat een machtiging heeft afgegeven om wat voor reden dan ook, zal de vereniging alsnog een contributienota, voor het gehele jaarbedrag, verzenden teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn contributieverplichtingen te voldoen. De vervaldatum wordt gesteld op 14 dagen na de verzenddatum. Hierna kan de invorderingsprocedure gestart worden.