• VRIJWILLIGERS

 • De club, dat zijn we samen!
  Victoria is een toonaangevende vereniging met een rijke historie.  Deze rijke historie komt onder meer door de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet voetballers. Vrijwilligerswerk blijft namelijk de grondslag voor het goed functioneren van een vereniging. Victoria doet daarom een beroep op iedereen die een bijdrage kan leveren aan het functioneren van de vereniging. Dat geldt niet alleen voor leden,  maar ook voor ouders van jeugdleden. We gaan er hierbij van uit dat iedereen zich in ieder geval 2 dagdelen per jaar inzet als vrijwilliger.

  Er zijn verschillende redenen om je voor de club in te zetten, zoals meer betrokkenheid bij je kind en zijn omgeving,  persoonlijke ontwikkeling, iets willen betekenen voor de maatschappij of het opdoen van nieuwe contacten.  Door je in te zetten als vrijwilliger, raak je meer betrokken bij de vereniging. Meer betrokkenheid zorgt voor meer invloed. En invloed zorgt voor voldoening en tevredenheid. Het zou mooi zijn als we dat als club kunnen uitdragen. 

  Wat kun je doen voor de club? 
  Naast de functie van coach of begeleider van een team, zijn er ook verschillende commissiefuncties. Wat de diverse commissies inhouden is terug te lezen op de website. Wil je daarna nog meer weten over een bepaalde comissie, neem dan contact op met een van de comissieleden via het vermelde emailadres. Een commissiefunctie accepteer je voor in ieder geval 2 tot 3 jaar.

  We zoeken hulp bij de volgende commissies:
  Jeugdcommissie. Als coördinator van een bepaalde leeftijdscategorie ben je het aanspreekpunt voor coaches/leiders.  Je zorgt voor de indeling van de teams, de informatieverstrekking vanuit de club en het mede organiseren van evenementen voor de jeugd (Good Start, wintertoernooi). Meer info: Pieter Beulens via Pieter_Beulens@hotmail.com

  Little en middle stars. Je hebt als commissie contact met de ouders, zorgt voor de indeling van de teams, maakt de speelschema’s en organiseert evenementen voor de kleintjes (Pietentoernooi, diplomadag, ouder- kind toernooi). Meer info: Lanny Dammers via lanny4victoria@yahoo.com

  Wedstrijdsecretariaat/ wedstrijdtafel. Ondersteuning/bezetting van het wedstrijdsecretariaat op zaterdagochtend (8:00-12:00).  Gereed maken van de velden (doeltjes/hoekvlaggen neerzetten, middle/little stars veldjes uitzetten, doeltjes vastslaan), en het ontvangen van bezoekende teams (bij OSO). Meer info: Pieter Beulens via Pieter_Beulens@hotmail.com

  Ledenadministratie. Informeren en aanmelden van nieuwe leden bij de KNVB en het muteren van gegevens van bestaande leden. Piekmoment ligt bij het einde en de start van het seizoen in de zomer.  - Meer info: Edwin van Eijk via secretariaat@victoria1893.nl

  Communicatie commissie. Het opstellen van de - maandelijkse - digitale nieuwsbrief. Hiervoor hoef je niet alle teksten zelf te verzinnen. Het gaat erom de aanwezige en aangeleverde info te ordenen en te coördineren tot een nieuwsbrief. Hierbij is kennis van Mailchimp software handig (maar ook snel aan te leren). Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor de jeugdcommissie vanuit de communicatie commissie. Meer info: Koen van Groesen via communicatie@victoria1893.nl 

  Accommodatie. Voor de coördinatie van het onderhoud van het sportpark en van het clubhuis. Het gaat hierbij om het plannen van en het toezien op de werkzaamheden die uitgevoerd worden door Facility4U. (beheer en schoonmaak), planning opvang leveranciers, contact met gemeente over beheerstaken en het maken van een kluskalender. - Meer info: Marco Ekema via mekema@kpnmail.nl

  Coördinator veldenverhuur. Aanspreekpunt voor scholen e.d. die overdag veelal in het voorjaar met gymles/sportdag een of meerdere velden van Victoria huren. Het gaat om de coordinatie van de veldbezetting. Meer info: Nico Rosenbaum via nico.rosenbaum@me.com

  Zoek je een korte klus, dan kun je denken aan
  - Het horeca buitenverkoopppunt. 
  - Hulp bij evenementen en toernooien. 
  - Schoonmaak en onderhoud. 

  Wil je helpen of heb je vragen, neem dan contact op met Marion Kusters via vrijwilligers@victoria1893.nl