• Beleid en Regelgeving

  Bij Victoria hechten wij sterk aan normen en waarden en de daarbij behorende veiligheid voor een ieder. Daarom vragen wij al onze werknemers (trainers, barpersoneel), commissieleden en bestuursleden om een VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag). Hoewel wettelijk niet verplicht willen wij als club toch graag gebruik maken van deze mogelijkheid. We zijn ons ervan bewust dat we hiermee geen 100% veiligheid kunnen garanderen maar het is o.i wel een goede maatregel. Het bestuur denkt na over de mogelijkheid om de VOG aan te vragen voor alle vrijwilligers van de club.

  Vertrouwenspersoon
  HC & FC Victoria heeft ook een vertrouwenspersoon. Deze functie wordt vervuld door Nico Rosenbaum (n.rosenbaum@vodafonevast.nl 0654286819). U kunt bij hem terecht met vragen, opmerkingen en klachten. Nico zal samen met u op zoek gaan oplossingen. Soms zal hij niet zelf kunnen helpen of bemiddelen, maar dan dan zal hij samen met u de juiste weg naar hulp vinden. Zaken die u met de vertrouwenspersoon bespreekt zullen (tenzij de wet dat vereist) niet naar buiten komen.

  Voor meer informatie over rechten en plichten van de vertrouwenspersoon kunt u terecht op de sites van de KNVB en NOC/NSF.

  Tenslotte kennen en houden we ons binnen Victoria aan de volgende reglementen en regelgevingen:

   

  William Koot
  Voorzitter HC&FC Victoria