• ERELEDEN:
  1905   L. de Groot
  1905   G.M. Titsingh
  1908   H.J.F. Mirandolle sr. (erevoorzitter)
  1910   J.H. Greidanus
  1918   Drs. A. Keesing
  1918   G.M. Titsingh (voor de 2e keer benoemd)
  1920   D.G. Dijkstra
  1921   C.J. Bollee
  1922   D. van Dijk
  1933   P. van Outeren
  1933   J.H. Greidanus (erevoorzitter)
  1939   G. van der Smit
  1953   J. Meffert
  1953   J.Q. van Vugt
  1953   W. Wolfrat sr.
  1964   M. Dorst
  1964   J.J.A. Visser
  1968   G.H. Voorma
  1974   J. Prins
  1975   M.W.F. Habold
  1981   K. Klarenbeek
  1983   N. Schröder
  1983   N.J. Kreugel
  1983   S. de Groot
  1984   G. Kamps
  1986   W. Boekhout
  1988   J.H.K. Spee
  1993   W. Appels
  1993   A.J. Klinkert
  1998   N.J. Kreugel (erevoorzitter)
  2010   H. David (postuum erelid)
  LEDEN VAN VERDIENSTE:
  1970   J. Prins
  1983   Mw. A. v.d. Brink
  1983   D.W. Beelen
  1983   W. Appels
  1983   A.J. Klinkert
  1984   E. Voorma
  1999   A. Prinsen
  2000  Mw. I. Hennephof
  2000  Mw. T. Lubberts
  2010   B. Hulscher
  2013   D. van Schooneveld
  2016   P. Atema
  DRAGERS HARRY DAVID ONDERSCHEIDING:

  1994   R.J. de Jong
  1994   H.M. Bertelsen
  1995   Mw. E. Hendriks
  1996   R.A. Eerenberg
  2001   J.D. van den Berg
  2004   P. Westerhout
  2005   R. van Lunteren
  2006   J. van den Broek

  VRIJWILLIGER VAN HET JAAR:

  2013 T. Lucas
  2014 U. van der Bijl
  2015 P. van Vulpen