• Doorlopende machtiging

  Naam: Hilversumse Cricket & Football Club Victoria
  Adres: Postbus 146
  Postcode/Woonplaats: 1200 AC Hilversum
  Land: Nederland
  Incassant-ID: NL85ZZZ405160950000
  Kenmerk machtiging: Contributie lidmaatschap Victoria

  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Hilversumse Cricket & Football Club Victoria om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Hilversumse Cricket & Football Club Victoria. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  By completing and submitting the form below, you agree to authorise Hilversumse Cricket and Football Club Victoria to direct debit the recurring membership and other related fees from your bank account. Should you object to the transfer of funds, please contact your bank within 8 weeks of the debit of the monies. Please ask your bank the conditions of reversing the transfer.

 • Doorlopende machtiging

 • Middels het verzenden van deze doorlopende machtiging gaat u akkoord. Geeft u de voorkeur aan het fysiek versturen van een formulier. Download dit formulier en stuur het op naar inschrijvingen@victoria1893.nl

  ** English version **
  By clicking on the ' send direct debit authorization'  button above, you authorise the payments being debited from your bank account. If you prefer to fill in and submit a form with a (handwritten) signature, please download the form via the link below and email it to inschrijvingen@victoria1893.nl or send it by post to:
   
  HC & FC Victoria
  t.a.v. Ledendadministratie
  Postbus 146
  1200 AC Hilversum

  Download doorlopende machtiging SEPA