• IMPLICIET BETER LEREN VOETBALLEN

 • Oefenvormen dusdanig inrichten dat spelers onbewust worden blootgesteld aan het ontwikkelen van meerdere specifieke voetbalvaardigheden.

 • Als trainer of coach staan wij op het veld of langs de kant veel aanwijzingen te geven aan de spelers. Veelal probeert de trainer of coach goedwillend de speler te instrueren om zijn voetbalhandelingen een impuls te geven. Op het trainingsveld zet de trainer de welbekende vorm uiteen waarbij zijn spelers om pionnen moeten dribbelen. Hij heeft namelijk gezien dat afgelopen zaterdag spelers niet zo goed wisten te dribbelen. De trainer gaat hen met deze oefenvorm uitleggen hoe ze wel moeten dribbelen.

  Impliciet leren
  Bij het expliciet leren, zoals geschetst in voorgaande situatie, is het de trainer die de spelers vertelt hoe ze bewust enkele belangrijke voetbalhandelingen dienen uit te voeren. Expliciet leren leidt doorgaans tot snellere vooruitgang dan wanneer de speler op zichzelf is aangewezen. Expliciet leren leidt wel tot een verslechtering van de prestaties als de voetbalhandeling onder grote weerstand van de tegenstander dient uitgevoerd te worden.

  Bij het impliciet leren wordt de aanwijzing verstopt in de oefenvorm zelf, zodat er voor de spelers bijna geen andere mogelijkheid is dan de gewenste voetbalhandeling onbewust uit te voeren. De speler is namelijk veelvuldig in de situatie gebracht en daarbij werd hem gevraagd een oplossing zelf te bedenken. Impliciet leren is een leerstijl die maakt dat de geleerde voetbalhandelingen ‘vaster’ in het systeem zitten dan wanneer er voornamelijk ‘expliciet’ geleerd is (Rehorst en van der Loo).

 • Hoe doen wij dat?
  Bij Victoria 1893 passen wij het impliciet leren toe door veelvoorkomende situaties die zich voort doen op het veld na te bootsen. In de onderbouw leren de spelers handelingen met bal die zij nodig hebben om oplossingen te kunnen uitvoeren. Daarna leren de spelers deze handelingen toe te passen in de gewenste situatie en onder hoge weerstand van de tegenstander (1v1). Om de voetbalhandelingen zonder bal en inzicht te verbeteren, dienen de spelers in de uitbreiding (2v2 en 3v3) de situatie te herkennen om de juiste keuzes te maken.

  De oefenvormen zijn er op gericht om de spelers continu in de situatie te brengen dat zij deze voetbalhandelingen dienen toe te passen als oplossing. De spelers leren in hun onbewustzijn de voetbalhandelingen uit te voeren in zowel met als zonder bal op elk gedeelte van het veld en elke voorkomende situaties.

 • Voorbeeld impliciete oefenvorm