• Belangrijke informatie bij inschrijving

 • Lid worden bij HC&FC Victoria

  Meld je aan via het digitale formulier

  Lid worden

  • Om lid te worden van HC&FC Victoria dient het bovenstaande aanmeldingsformulier alsmede de doorlopende machtiging volledig te worden ingevuld.
  • Bij invulling van het aanmeldingsformulier wordt een aantal persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de ledenadministratie van HC&FC Victoria en de KNVB, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de persoonsgegevens die HC&FC Victoria en de KNVB verwerken, verwijzen wij u naar de Privacy Verklaringen op deze website.
  • Het lidmaatschap van HC&FC Victoria wordt aangegaan voor minimaal één seizoen. Wanneer voor 31 mei van het lopende boekjaar het lidmaatschap niet schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met een seizoen verlengd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen op verzoek van of namens het lid wordt beëindigd blijft niettemin de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd. De datum waarop het lidmaatschap wordt aangegaan is bepalend voor de betaling van de contributie. Wordt het lidmaatschap aangegaan in een lopend seizoen, dan is de contributie naar rato verschuldigd. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.
  • De KNVB stelt clubs verplicht dat nieuwe leden zich bij aanmelding dienen te legitimeren. Voor minderjarige leden is een legitimatie van een ouder of verzorger verplicht. Wanneer een jeugdlid toetreedt, dient het formulier te worden getekend door een van de ouders of de verzorger van het jeugdlid. 


  VERPLICHTINGEN

  • Vrijwilligers/volunteers: Voetbal bij HC&FC Victoria wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers, elke week weer. Jaarlijks wordt aan alle (ouders of verzorgers van) leden gevraagd een bijdrage te leveren door minimaal 1 keuze te maken uit de vermelde activiteiten.
  • Beroep vader/moeder/speler: In verband met de vele activiteiten in en om de vereniging willen wij graag op de hoogte zijn van de aanwezige deskundigheid bij de leden en/of de ouders of verzorgers van onze jeugdleden.
  • Doorlopende machtiging: HC&FC Victoria maakt gebruik van een doorlopende machtiging van het innen van het lidmaatschap en andere gerelateerde bedragen. Door ondertekening van dit formulier geeft (de ouder of verzorger van) het lid toestemming aan HC&FC Victoria om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar zijn/haar bank en het bedrag van zijn/ haar rekening af te schrijven. Waneer het betreffende lid het niet eens is met deze afschrijving kan hij/ zij deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met de bank en vraag de bank naar de voorwaarden.
  • Goedkeuring gebruik foto/video materiaal: HC&FC Victoria maakt gebruik van foto en/of videobeelden ten behoeve van de spelerspas, de website, het eigen magazine en voor spel- en coachingsanalyse. Voor leden jonger dat 16 jaar kan HC&FC Victoria hier alleen gebruik van maken wanneer de ouder/verzorger toestemming hiervoor geeft. Deze toestemming wordt verleend door ondertekening van dit formulier. Indien de toestemming niet wordt verleend, kan dit kenbaar worden gemaakt bij het secretariaat.