• SAMENSTELLING SELECTIETEAMS

 • De procedure voor het samenstellen van de selectieteams JO9 t/m JO19

 • Victoria streeft ernaar om de beste jeugdopleiding van 't Gooi en omstreken te worden waarbinnen iedereen de kans krijgt om zich gericht te ontwikkelen tot het niveau waarop hij/zij thuishoort en zich thuis voelt. Binnen onze jeugdopleiding kiezen wij ervoor om prestatie en recreatie voetbal een duidelijke plek te geven. In één van onze selectieteams train/speel je met en tegen spelers van gelijkwaardig niveau. Iedere training wordt jij weer uitgedaagd door jouw trainers en jouw medespelers om het maximale uit jezelf te halen. Onder begeleiding van onze technische staf werk jij continu aan jouw individuele ontwikkeling. Met trots draag je het tenue van Victoria en je ziet het als een grote eer om te voetballen in één van onze selectieteams. En wellicht schitter jij in de toekomst in ons 1e elftal. Hoe kan jij ook tot één van onze selectieteams behoren? Hoe worden deze teams samengesteld?

 • Het streven is om de jeugdselectieteams samen te stellen uit de in potentie beste spelers van de betreffende lichting. Wij trachten hiermee een omgeving te creëren, waarbinnen spelers op hun eigen niveau en onder weerstand van gelijkwaardige medespelers zich verder kunnen ontwikkelen als voetballer. Het samenstellen van de selectieteams doen wij bij Victoria met als doel om de spelers met voldoende voetbalpotentie op te leiden voor het 1e elftal. Bij Victoria stellen wij de teams samen op basis van:

  1. Geboortejaar
  2. Voetbalpotentie
  3. Positie (leeftijdsgebonden)
  4. Mentaliteit

  Bij Victoria stellen wij de selectieteams samen om een omgeving te creëren waar gemotiveerde, gedreven en talentvolle voetballers continu worden uitgedaagd op het hoogste niveau. Dit doen zij samen met andere spelers van gelijkwaardig niveau en onder begeleiding van onze gedreven, vooruitstrevende technische staf. De Technische Staf is verantwoordelijk voor het samenstellen van de selectieteams.

 • Voetbalpotentie
  Gedurende het seizoen wordt de individuele ontwikkeling van de speler in de selectie gemonitord. Dit door middel van het observeren van trainingen en het bekijken van wedstrijden. Om onze jeugdspelers zelf verantwoordelijk te maken voor hun eigen individuele ontwikkeling, streven wij ernaar om drie keer in het jaar een zogeheten POP-gesprek te laten plaatsvinden, wat onderdeel is van het persoonlijk ontwikkelplan. 

  De huidige trainer in overleg met de HJO is verantwoordelijk voor het samenstellen van de selectieteams voor het daaropvolgende seizoen. Ook is hij verantwoordelijk voor de mutaties gedurende het seizoen. De huidige trainer is de aangewezen persoon die deze samenstelling dient te verrichten. Een jaar lang heeft hij gewerkt met deze spelers. Hij heeft zijn spelers zien groeien en heeft ook gezien welke spelers moeite hebben om aan te haken of zich minder goed hebben ontwikkeld. In het eindgesprek in de maand mei maakt de huidige trainer bekend in welk team de speler kan gaan voetballen in het daaropvolgende seizoen. Bij Victoria hebben wij dus geen selectietrainingen aan het eind van het seizoen.

  Hoe kom ik in de selectie?
  Jezelf in de selectie spelen doe je het gehele seizoen en niet op momentopnames. Victoria heeft binnen de technische staf een goed beeld van alle spelers. Wekelijks zijn onze bovenbouw trainers actief met alle jeugdteams en zien zij de talenten in ieder team. Aangezien zij in de meeste gevallen ook de selectieteams trainen binnen dezelfde leeftijdsgroep, herkennen zij gemakkelijk of spelers uit de breedteteams het niveau van de selectie aan zouden kunnen. 

  In de onderbouw is er goed contact tussen de hoofdtrainers van deze lichting, de hoofd jeugdopleiding en de trainerscoördinator van de breedteteams. Dit met als doel om talentvolle spelers uit de breedte met de selectiegroep mee te laten trainen.

  Talentvolle spelers uit de breedteteams die uitblinken in hun eigen team worden gesignaleerd door de trainers. De ontwikkeling van deze spelers wordt in het najaar gemonitord. Om de voetbalpotentie van de speler te meten met gelijkwaardige spelers in hun eigen leeftijdscategorie, wordt de speler in het voorjaar uitgenodigd voor enkele trainingen of voor het spelen van wedstrijden. Dit geldt enkel en alleen voor spelers die zeer dicht tegen aan de selectie zitten en dit niveau mogelijk aan zouden kunnen.  

  - Is een speler selectie waardig (op basis van trainingen bij eigen team)? Dan wordt deze uitgenodigd om enkele teamtrainingen te volgen bij de selectie van zijn leeftijdscategorie. 
  - De betreffende speler wordt per mail geïnformeerd met een uitnodiging voor het meetrainen.
  - Bij wederzijdse tevredenheid van speler en trainer, wordt een vervolgtraject uitgestippeld wat kan bestaan uit:
        1. Één of meerdere training(en) blijven meetrainen met het oog op volgend seizoen.
        2. Uitnodiging voor oefen-,beker- of competitiewedstrijden als testwedstrijd.
   

  Positie
  - Bij JO8, JO9 en JO10 is positie niet/minder van toepassing;
  - Bij JO11 en JO12 wordt gekeken naar linies: aanvallers/verdedigers;
  - Vanaf de JO13 wordt gekeken naar linies: aanvallers, middenvelders, verdedigers en worden posities belangrijker.

 • Tijdsschema samenstelling selectieteams

 • Januari - April
  Meetrainen talentvolle spelers uit de breedteteams

 • Maart - April
  Vervolgtraject spelers en gastspelers van andere clubs.

 • Mei
  Eindgesprek vindt plaats en teams worden gepubliceerd

 • Juni
  Nieuwe teams gaan samen trainen en spelen

 • Grootte Selectieteams *

 • TeamsSpelvormAantallen
  JO8-1/JO8-26v68 spelers (inclusief 1 speler/keeper)
  JO9-1/JO9-26v68 spelers (inclusief 1 speler/keeper)
  JO10-1/JO10-26v68 spelers (inclusief 1 speler/keeper)
  JO11-1/JO11-28v810 spelers (inclusief 1 speler/keeper)
  JO12-111v1114 spelers (inclusief 1 keeper)
  JO13-111v1114 spelers (inclusief 1 keeper)
  JO14-111v1114 spelers (inclusief 1 keeper)
  JO15-111v1114 spelers (inclusief 1 keeper)
  JO17-2 (O16 spelers)11v1115 spelers (inclusief 1 keeper)
  JO17-111v1115 spelers (inclusief 1 keeper)
  JO19-111v1118 spelers (inclusief 1 keeper)
 • * Deze grootte van de selectieteams is een richtlijn. Wij streven ernaar om de teams zoveel als mogelijk in deze groottes samen te stellen. In sommige gevallen kunnen wij daar van afwijken.