• Maandag 17 mei Buitengewone Algemene Ledenvergadering

  10 mei 2021
 • Geachte leden,

  Graag nodigt het bestuur een ieder die stemgerechtigd is uit voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering op

  Maandag 17 mei 20:00 uur inloop. 

  Agenda:

  1. Opening
  2. Verslag vorige vergadering
  3. Toestemming investering: Uitbreiding extra veld door draaien veld 4
  4. Beeldvorming nieuw Paviljoen
   a.       Noodzaak, programma van eisen, overwegingen
   b.       Scenario’s en schetsontwerp                                   
   c.       Aanzet begroting                                                         
   d.       Financiële commissie                                                 
   e.       Marketing/sponsor commissie                                 
   f.        Planning en risico’s                                                     
   g.       Aandachtspunten vanuit Second Opinie Commissie
   h.       Suggesties leden  
  5. Rondvraag

   

  Als gevolg van de corona maatregelen zijn wij helaas gedwongen deze BALV wederom digitaal te laten plaatsvinden. Dit zal gebeuren via Microsoft Teams. Om de vergadering bij te wonen dient u zich te registeren. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een uitnodiging én de benodigde documenten per e-mail toe.  

  Hierbij de LINK naar het aanmeldformulier om u voor deze vergadering aan te melden.  

  Ingekomen stukken dienen uiterlijk zondag 16 mei om 15:00 uur bij de secretaris ingediend zijn (secretaris@victoria1893.nl).  

   U kunt Microsoft Teams downloaden via deze link.