• Samenstelling breedteteams

  De procedure voor het samenstellen van de breedteteams O8 t/m O19

 • De jeugdopleiding is een belangrijk onderdeel bij Victoria, waar onze zogeheten breedteteams een zeer belangrijke plek innemen. Veel van onze leden trainen en spelen wekelijks in één van onze breedteteams. Spelen in één van onze breedteteams doe jij vaak samen met jouw vrienden of vriendinnen. Iedere training of wedstrijden staat het hebben van plezier voorop. Het presteren is ondergeschikt hieraan. Uiteraard zijn de trainingsvormen dusdanig ingericht dat ook jij kan blijven werken aan jouw ontwikkeling.

 • Net zoals bij selectieteams geldt ook bij breedte teams dat spelers zich het beste kunnen ontwikkelen wanneer zij met en tegen gelijkwaardige spelers voetballen. Bij breedte teams is echter de persoonlijke voorkeur van spelers, zoals het voetballen met vriendjes belangrijker. Zij kunnen dit voorafgaand aan de samenstelling van de teamindelingen kenbaar maken aan de coördinator van hun leeftijdscategorie binnen de jeugdcommissie.

  Het samenstellen van deze teams doen wij bij Victoria met als doel om spelers in teamverband te kunnen laten voetballen, in een prettige sociale omgeving, waar hopelijk mooie vriendschappen voor het leven kunnen ontstaan. De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het samenstellen hiervan en stellen deze teams samen op basis van:

  1. Leeftijdscategorie / geboortejaar
  2. Voorkeur
 • Leeftijdscategorie en breedteteams

  In principe speelt ieder lid in zijn eigen leeftijdscategorie. In sommige gevallen zijn er ook mogelijkheden om met een leeftijdscategorie ouder of jonger te spelen. Neem contact met de voor jou betreffende commissielid. Meer informatie

  Voorkeur van de speler
  Het indelen op voorkeur heeft betrekking op de breedteteams. Op deze wijze worden vriendschappen gehonoreerd en wordt er nadrukkelijk rekening gehouden met de individuele motivatie van kinderen (en hun ouders). Wil jij graag met jouw vrienden of vriendinnen voetballen en wil je dat hier rekening mee wordt gehouden bij de indeling van de teams? Neem contact met de voor jou betreffende commissielid. Meer informatie. Let wel op, het is onmogelijk om alle verzoeken in te willigen. Het samenstellen van teams is elk seizoen weer een enorme puzzel. Wij kunnen derhalve geen garanties geven.

 • Tijdschema samenstelling breedteteams
 • 1 mei - 15 juni
  Voorkeur doorgeven aan jouw leider of contact opnemen met de betreffende commissielid. Ook het opzeggen van het lidmaatschap moet in deze periode plaatsvinden.

 • 1 juni - 7 juli
  De teams worden samengesteld op basis van voorkeur van individuele spelers of groepen spelers. Daarna zal uiterlijk 7 juli de nieuwe teamsamenstelling gepubliceerd worden.

 • Grootte Breedteteams *
 • TeamsSpelvormAantallen
  JO8-4 en hoger6v68 spelers (inclusief 1 keeper)
  JO9-3 en hoger6v68 spelers (inclusief 1 keeper)
  JO10-3 en hoger6v68 spelers (inclusief 1 keeper)
  JO11-3 en hoger8v810 spelers (inclusief 1 keeper)
  JO12-4 en hoger8v810 spelers (inclusief 1 keeper)
  JO13-3 en hoger11v1114/15 spelers (inclusief 1 keeper)
  JO14-3 en hoger11v1114/15 spelers (inclusief 1 keeper)
  JO15-3 en hoger11v1114/15 spelers (inclusief 1 keeper)
  JO16-3 en hoger11v1114/15 spelers (inclusief 1 keeper)
  JO17-3 en hoger11v1115/16 spelers (inclusief 1 keeper)
  JO18-2 en hoger 11v11 15/16 spelers (inclusief 1 keeper)
  JO19-2 en hoger11v1115/16 spelers (inclusief 1 keeper)
  Alle Meidenteams
 • * De grootte van de breedteteams is een richtlijn. Wij streven ernaar om de teams zoveel als mogelijk in deze groottes samen te stellen. Per leeftijdscategorie is dit wel geheel afhankelijk van het aantal spelende leden. In sommige gevallen kunnen wij daar van afwijken.