• Samenstelling O8 teams

  De procedure voor het samenstellen van de JO8 teams

 • De overgang van Middle Stars naar Onder 8 zorgt voor grote veranderingen voor zowel speler(s), ouders en de technische staf. In deze leeftijdsgroep is het talent van een speler nog heel onvoorspelbaar en is voetbalpotentie niet eenvoudig te beoordelen en te meten. Spelers kunnen zich in korte tijd heel snel ontwikkelen tot talentvolle voetballer. Hoe stellen wij deze teams (selectie en breedte) samen?

  Voorjaar
  In de tweede helft van het seizoen bereiden wij elke speler van de Middle Stars voor op de veranderingen met betrekking tot de training en wedstrijden in het daarop volgende seizoen. Tegelijkertijd gebruiken wij deze periode om nog meer over de Middle Star-speler(s) te weten te komen en daarmee trachten wij evenwichtige teams (breedte en selectie) samen te stellen voor de Onder 8-competitie in het volgende seizoen.

 • Januari - Februari
  De eerste fase van deze procedure start in januari en duurt tot eind februari/maart. In deze periode worden alle spelers van de Middle Stars uitgenodigd om kennis te maken met de nieuwe trainingsvormen en het spelen van de nieuwe wedstrijdvorm (6v6).

  Maart - Mei
  In de tweede fase van deze procedure, van maart/april tot eind mei zullen wij met een kleinere groep (op advies van de trainers) gerichter gaan trainen/spelen om de samenstelling van de Onder 8.1 en Onder 8.2 vorm te kunnen geven. De voetbalpotentie van een speler is onvoorspelbaar in deze leeftijdscategorie en om die reden doen wij dit zorgvuldig.

 • Samenstelling selectieteams O8

  Het samenstellen van de selectieteams doen wij bij Victoria met als doel om de spelers met voldoende voetbalpotentie op te leiden voor het '1e elftal'. Bij Victoria stellen wij de teams Onder 8 samen op basis van:

  •  Geboortejaar
  •  Voetbalpotentie

  Bij Victoria stellen wij de selectieteams samen om een omgeving te creeren waar gemotiveerde, gedreven en talentvolle voetballers continu worden uitgedaagd op het hoogste niveau. Dit doen zij samen met andere spelers van gelijkwaardig niveau en onder begeleiding van onze gedreven, vooruitstrevende technische staf. De Technische Staf is verantwoordelijk voor het samenstellen van de selectieteams.

 • Samenstelling breedteteams O8

  Het samenstellen van de 'breedteteams' doen wij bij Victoria met als doel om spelers in teamverband te kunnen laten voetballen in een prettige sociale omgeving, waar hopelijk mooie vriendschappen voor het leven kunnen ontstaan. De breedteteams bij Victoria stellen wij samen op basis van;

  • Geboortejaar
  • Voorkeur

  Ook hier geldt dat spelers zich het beste kunnen ontwikkelen wanneer zij met en tegen gelijkwaardige spelers voetballen. Bij breedteteams is echter de persoonlijke voorkeur van spelers, zoals het voetballen met vriendjes belangrijker. De Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het samenstellen van deze teams.

 • Leeftijdscategorie en breedteteams

  In principe speelt ieder lid in zijn eigen leeftijdscategorie. In sommige gevallen zijn er ook mogelijkheden om met een leeftijdscategorie ouder of jonger te spelen. Neem contact met de LS/MS coordinator. Meer informatie

  Voorkeur van de speler
  Het indelen op voorkeur heeft betrekking op de breedteteams. Op deze wijze worden vriendschappen gehonoreerd en wordt er nadrukkelijk rekening gehouden met de individuele motivatie van kinderen (en hun ouders). Wil jij graag met jouw vrienden of vriendinnen voetballen en wil je dat hier rekening mee wordt gehouden bij de indeling van de teams?

  In juni zal de LS/MS coordinator ouders benaderen via teamleiders om de bestaande wensen te inventariseren. Inviduele ouders kunnen vanzelfsprekend de persoonlijke wensen doorgeven aan de LS/MS coordinator. Die zal zo veel als mogelijk rekening houden met deze wensen om de teams in te delen. Meer informatie

 • Tijdschema samenstelling breedteteams
 • 1 juni - 30 juni
  Voorkeur doorgeven aan jouw leider of contact opnemen met de LS/MS coordinator. Het opzeggen van het lidmaatschap moet voor deze periode plaatsvinden.

 • 15 juni - begin juli
  De teams worden samengesteld op basis van voorkeur van individuele spelers of groepen spelers. Daarna zal uiterlijk 1e week van juli de nieuwe teamsamenstelling gepubliceerd worden.