• Periodiseren van het voetballen

  Het periodiseren van het voetballen vormt de rode draad in de jeugdopleiding

 • Een goede coach is een goede planner. Het werk van de coach begint al voor dat hij arriveert op het trainingscomplex. In de voorbereiding van de training zijn structuur en organisatie van de komende training(en) essentieel. Een juiste voorbereiding zal leiden tot een gerichte manier van trainen en daarmee ook een gerichte ontwikkeling van spelers.

  In de jeugdopleiding van Victoria 1893 passen wij het periodiseringsmodel toe. Het doel van deze periodisering is om op een planmatige en gerichte wijze de speler van een goede opleiding te kunnen voorzien. Het periodiseringsmodel zoals deze bij Victoria is ontwikkeld, is gericht op verschillende accenten van het voetbal. De periodisering is onderverdeeld in de verschillende fasen binnen de teamfuncties (aanvallen, verdedigen en omschakelen) van het voetballen.

  Om deze teamfuncties gericht te ontwikkelen wordt er gebruik gemaakt van een vier weken durende cyclus. De jeugdopleiding kent een jaarplanning voor alle teams (selectie-, opleidings- en breedteteams). Deze worden onderverdeeld in een aantal cycli waarin het periodiseringsmodel leidend is. De trainer maakt vervolgens een weekplanning waarbij hij de gewenste trainingsvormen kiest, gericht op het onderdeel wat op dat moment in de planning staat.

 • Publicatie website

  Wekelijks zullen de thema's van de trainingen (uitsluitend onderbouw breedte) worden gepubliceerd op de website. Om ouders inzicht te geven in de periodisering vermelden wij:

  • Ontwikkeling wedstrijdfase
  • Omschrijving oefenvormen
  • Aandachtspunten