• Vandalisme en Controle

    2 apr 2021
  • De laatste dagen is gemerkt dat ons complex niet alleen wordt bezocht voor de reguliere (trainins-)activiteiten. Ook buiten de openingstijden worden de velden gebruikt. Het betreden van de velden door over het hek te klimmen (en daarmee te beschadigen) is op zichzelf al niet toegestaan. Het feit dat er daarna zowel geluidsoverlast voor de omwonenden als schade aan Victoriaanse eigendommen wordt vastgesteld maakt dit helemaal ontoelaatbaar. 

    De politie controleert geregeld en constateert dat er toch ook vaak (jeugd-)leden van Victoria onder deze bezoekers zijn. We hopen dat zij zich beseffen dat zij ook deel uitmaken van onze club en op deze manier zichzelf schade toebrengen. Bij nieuwe schadegevallen zullen we helaas de beveiligingsbeelden moeten overdragen aan de politie om de kosten te verhalen. Hopelijk zal dit niet nodig blijken.