• Voorjaarsvakantie (22 feb t/m 26 feb)

    15 feb 2021
  • Tijdens deze VOORJAARSVAKANTIE (22 - 26 februari) kennen wij, zolang de weersomstandigheden dit toelaten, een regulier programma. Alle trainingen gaan door volgens huidig trainingsschema!

    Aangepast programma selectie- en opleidingsteams 
    De selectie- en opleidingsteams kennen daar waar mogelijk een aangepast programma in de voorjaarsvakantie. Deze teams worden geinformeerd door hun trainer.