• Voortgang Nieuwbouw Paviljoen

 • We kunnen door met ons nieuwe paviljoen!

  Op maandagavond 23 mei vond de Buitengewoon Algemene Ledenvergadering plaats om goedkeuring van de leden te vragen voor een contributieverhoging en om mandaat te verkrijgen voor het realiseren van het nieuwe paviljoen.

  Voorzitter William Koot vertelde in de opening dat er een nieuwe situatie is ontstaan door COVID-19, de oorlog in Oekraïne, de rentestijgingen en de bouwkosten die snel omhoog gaan door o.a. een gebrek aan grondstoffen. Waarna hij de mogelijke gevolgen van uitstellen of zelfs stoppen van de nieuwbouw voorhield aan de aanwezige leden en ouders in het Victoria-clubhuis.  

  William stipte bijvoorbeeld aan dat het bouwen van een nieuw paviljoen nodig is om onze horecavergunning te behouden. Zonder horeca zijn er geen inkomsten en dat is dus een onmogelijk scenario. Dat we qua hospitality tekortschieten en vooral te weinig kleedkamers hebben voor onze tegenstanders en dus ook voor onszelf, is voor iedereen ook al jaren duidelijk.

  De voorzitter hield de vergadering voor dat het verhogen van de contributie een moeilijke beslissing was voor het bestuur, maar gaf ook aan dat het zich met de rug tegen de muur voelt staan. De nieuwbouw van het clubhuis is geen prestigeobject is, maar een must voor ieder lid van de vereniging en daarmee is het een beslissing van alle Victorianen. Draagvlak is nodig en meer dan wenselijk bij dit soort grote beslissingen, aldus William namens het voltallige bestuur.

  Daarbij toonde een onderzoekje naar contributies van andere voetbalverenigingen in de buurt aan dat Victoria zeker niet de duurste is. We lopen met de komende verhoging dus niet uit de pas in vergelijking met andere clubs die te vergelijken zijn met HC & FC Victoria.

  De verschillende commissies die betrokken zijn bij de bouw lieten alle hun licht schijnen over de veranderende situaties rondom de bouw van ons paviljoen. Met aanvullingen en adviezen was het eensluidende advies aan het bestuur en aan de leden: ga door!

  Na deze uiteenzetting waarin ook ruimte was om vragen te stellen en opmerkingen te maken ging de vergadering over tot stemmen. Hierin bestond de vraag niet alleen uit het voor of tegen stemmen een contributieverhoging en dus voor het voortzetten van de bouwplannen. Er kon ook gekozen worden voor welke vorm van een contributieverhoging.

  Het verzoek aan de leden om hun stem uit te brengen voor:

  Instemming met een contributieverhoging ingaande komend seizoen voor de hogere jaarlasten door realisatie nieuwe paviljoen, m.u.v. Little Stars en Middle Stars van:

  -    Procentueel 16% per lid

  OF

  -    Vast bedrag €40 per lid

  Als de jaarlasten meevallen wordt de contributie verlaagd in 2023-2024.


  En voor:

  Het realiseren van het nieuwe paviljoen:

  1. Het verkrijgen van bankfinanciering van €2.800.000 bij BNG
  2. Maximale jaarlasten van €220.000 per jaar


  Uitslag

  Uiteindelijk hebben de leden ingestemd met een procentuele contributieverhoging van 16% en heeft 73% ingestemd met het mandaat voor de realisatie van het nieuwe paviljoen. Het is nadrukkelijk afgesproken dat als de jaarlasten voor de realisatie van de nieuwbouw meevalt, de contributie hierop naar beneden wordt aangepast. De onafhankelijke klanbordcommissie houdt hier toezicht op.

  Deze uitslag betekent dat wij, met z’n allen, door kunnen met de nieuwbouw van ons paviljoen. Een mooi resultaat, maar het bestuur realiseert zich dat het spannende tijden blijven. Met het vertrouwen dat hiermee is uitgesproken kan de verenging verder met de realisatie van de bouw. Deze zal zeer waarschijnlijk starten in november 2022 en we gaan ervan uit dat we ons 130-jarig bestaan op 8 oktober 2023 kunnen vieren in het nieuwe paviljoen.

  We kunnen dus ook verder met het financieren van de bouw waarbij er de komende maanden veel aandacht zal zijn voor het obligatieplan, te vinden op deze site, om de bouw te realiseren.

  Om de kosten nog beter te kunnen beheersen is er nog veel steun nodig van de leden. Via het obligatieplan en via het sponsoren van o.a. kleedkamers en andere ruimtes, velden of via giften houden we de kosten beter beheersbaar.

  We gaan jullie regelmatig informeren over de voortgang van dit gigantische project.

  Houdt Steeds Tezamen!


  Het bestuur van HC & FC Victoria